KGN
Kata Ganti Nama

UPSR Bahasa Melayu 2012 Ep 30

Video Berkaitan

Kata Ganti Nama Muat Turun

  1. Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang
  2. Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganti diri pertama, kedua, dan ketiga. Lihat contoh yang berikut:

  Kata Ganti Nama Diri Orang Tunggal Jamak (banyak) Ayat Contoh
  Diri Pertama
  (orang yang bercakap)
  saya
  aku
  daku
  patik
  beta
  aku
  hamba
  kami, kita
  1. "Saya berasal dari Kota Kinabalu," kata Adam memperkenalkan dirinya.
  2. "Hamba akan merantau untuk menuntut ilmu," kata Tun Perak.
  3. "Kami akan belajar dengan tekun," janji murid-murid Tahun Enam Anggerik.
  Diri Kedua
  (orang yang diajak bercakap)
  awak
  tuan hamba tuan/ puan saudara/ saudari kamu
  engkau
  anda
  tuanku
  kalian,
  awak semua,
  kamu semua,
  anda semua
  1. "Awak hendak ke mana?" tanya Fiqah kepada Aleeya.
  2. Anda boleh menggunakan barang-barang sendiri.
  3. Saya berharap agar kalian tekun berusaha.
  Diri Ketiga
  (orang yang dicakapkan halnya)
  dia
  ia
  beliau
  nya
  baginda
  mereka
  1. Dia akan berangkat ke luar negara malam ini.
  2. Ia tidak gemar akan makanan laut.
  3. Mereka membersihkan kawasan taman itu.
  * Kata ganti nama diri 'aku' dan 'engkau' hanya sesuai digunakan apabila bercakap dengan kawan rapat atau rakan sebaya.