Matematik
N
Nombor
Lihat Tip!
BO
Nombor
Lihat Tip!
+/-
Penambahan dan Penolakan
Lihat Tip!
×/÷
Pendaraban dan Pembahagian
Lihat Tip!
OB
Operasi Bercampur
Lihat Tip!
PCH
Pecahan
Lihat Tip!
PLH
Perpuluhan
WG
Wang
Lihat Tip!
PRT
Peratus

Muat Turun