SB
Simpulan Bahasa
Lihat Tip!
PBH
Peribahasa
Lihat Tip!
UMP
Perumpamaan

Muat Turun