Anda ada 0 maklumat baru
+
Sejarah Video

Ulang kaji dengan video Sejarah

Ep 01 - Sejarah dan Kita

4:59
Ulang kaji topik Sejarah dan Kita yang merangkumi pengertian dan sumber-sumber sejarah dalam bab 1 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 02 - Zaman Prasejarah

4:50
Ulang kaji topik Zaman Prasejarah di Malaysia yang terdiri daripada zaman Paleolitik, Neolitik dan Zaman Logam dalam bab 2 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 03 - Kerajaan Awal di Asia Tenggara

4:38
Ulang kaji topik Kerajaan Awal di Asia Tenggara serta bentuk pentadbiran yang diamalkan oleh kerajaan Angkor, Champa, Chih Tu, Srivijaya dan Majapahit dalam bab 3 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 04 - Pengasas Kesultanan Melayu Melaka

4:24
Ulang kaji topik Pengasasan Kesultanan Melayu berdasarkan sumber Sejarah Melayu, Istilah Arab dan Mitos Hindu serta sejarah Paremeswara di Temasik dalam bab 4 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 05 - Kegemilangan Melaka

4:40
Ulang kaji topik Kegemilangan Melaka dan ketahui peranan Sultan dan ikhtibar daripada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dalam bab 5 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 06 - Kemerosotan Melaka

4:40
Ulang kaji topik Kemerosotan Ekonomi dan ketahui tentang peristiwa serangan Portugis ke atas Melaka dalam bab 6 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 07 - Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka

4:58
Ulang kaji topik Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka dan ketahui faktor-faktor kemerosotan kegemilangan Kerajaan Johor dalam bab 7 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 08 - Kerajaan Negeri-negeri Melayu

4:38
Ulang kaji topik Kerajaan Negeri-Negeri Melayu dan ketahui Keunikan dan Keistimewaan negeri Perak dalam bab 8 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 09 - Warisan Kesultanan Melayu

5:0
Ulang kaji topik Warisan Kesultanan Melayu dan ketahui tentang sistem perundangan masyarakat Melayu dalam bab 9 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 10 - Sarawak

4:46
Ulang kaji topik Sarawak dan ketahui sosiobudaya masyarakat di Sarawak dalam bab 10 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 11 - Sabah

4:31
Ulang kaji topik Sabah dan ketahui sosiobudaya masyarakat di Sabah dalam bab 11 Tingkatan 1. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 12 - Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

4:34
Ulang kaji topik Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British serta ketahui Syarat Perjanjian Ingggeris Belanda 1824 dalam bab 1 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 13 - Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British

4:24
Ulang kaji topik Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British serta ketahui punca ketidakstabilan di Perak dalam bab 2 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 14 - Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British

4:52
Ulang kaji topik Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British serta ketahui lebih lanjut tentang Temenggung Deng Ibrahim dalam bab 3 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 15 - Negeri-negeri Melayu Utara Dan Johor Benteng Keselamatan British

4:51
Ulang kaji topik Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British dalam bab 3 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 16 - Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke

4:30
Ulang kaji topik Kekayaan Ekonomi Sarawak mendorong Penjajahan Keluarga Brooke serta ketahui bagaimana keluarga Brooke meluaskan kuasa mereka di Sarawak dalam bab 4 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 17 - Kekayaan Ekonomi Sabah Sarawak Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British

4:36
Ulang kaji topik Kekayaan Ekonomi Sabah dan Sarawak Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British serta ketahui kronologi pertapakan SBUB di Sabah dalam bab 5 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 18 - British Mengeksploit Ekonomi Bhg.I

4:58
Ulang kaji topik British Mengeksploit Ekonomi serta ketahui kegiatan ekonomi British di Tanah Melayu dalam bab 6 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 19 - British Mengeksploit Ekonomi Bhg.II

4:57
Ulang kaji topik British Mengeksploit Ekonomi serta ketahui cara British mengeksploitasi hasil bumi dalam bab 6 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 20 - Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa Bhg.I

4:36
Ulang kaji topik Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa dalam bab 7 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 21 - Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa Bhg.II

4:58
Ulang kaji topik Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa dalam bab 8 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 22 - Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa

4:59
Ulang kaji topik Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa dalam bab 8 Tingkatan 2. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 23 - Pendudukan Jepun Di Negara Kita

4:59
Ulang kaji topik Pendudukan Jepun di Negara Kita dalam bab 1 Tingkatan 3. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 24 - Malayan Union Dan Persekutuan Tanah Melayu

4:23
Ulang kaji topik Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu dalam bab 2 Tingkatan 3. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 25 - Ancaman Parti Komunis Malaya Dan Darurat Bhg.I

4:36
Ulang kaji topik Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat dalam bab 3 Tingkatan 3. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 26 - Ancaman Parti Komunis Malaya Dan Darurat Bhg.II

4:56
Ulang kaji topik Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat dalam bab 3 Tingkatan 3. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 27 - Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan Bhg.I

4:57
Ulang kaji topik Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan dalam bab 4 Tingkatan 3. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 28 - Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan Bhg.II

4:25
Ulang kaji topik Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan dalam bab 4 Tingkatan 3. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 29 - Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957

4:56
Ulang kaji topik Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957 dalam bab 5 Tingkatan 3. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 30 - Perubahan Pentadbiran Ke Arah Berkerajaan Sendiri Di Sarawak Dan Sabah

4:28
Ulang kaji topik Perubahan Pentadbiran Ke Arah Berkerajaan Sendiri Di Sarawak dan Sabah dalam bab 6 Tingkatan 3. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 31 - Malaysia Yang Berdaulat Bhg.I

4:53
Ulang kaji topik Malaysia yang Berdaulat dalam bab 7 Tingkatan 3. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

Ep 32 - Malaysia Yang Berdaulat Bhg.II

4:24
Ulang kaji topik Malaysia yang Berdaulat dalam bab 7 Tingkatan 3. Turut mengandungi contoh soalan dan huraian jawapan.

0:0