Anda ada 0 maklumat baru
+
Sains Video

Ulang kaji dengan video Sains

Ep 01 - Pengenalan Kepada Sains

6:59
Ulang kaji tentang topik Pengenalan Kepada Sains dalam bab 1 Tingkatan 1. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 02 - Sel

6:7
Ulang kaji tentang topik Sel dalam bab 2 Tingkatan 1. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 03 - Jirim Kepelbagaian Sumber Di Bumi

5:52
Ulang kaji tentang topik Jirim dan Kepelbagaian Sumber di Bumi dalam bab 3 dan 4 Tingkatan 1. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 04 - Udara Di Sekeliling Kita

6:8
Ulang kaji topik Udara di Sekeliling Kita dalam bab 5 Tingkatan 1. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 05 - Sumber Tenaga

6:57
Ulang kaji tentang topik Sumber Tenaga dalam bab 6 Tingkatan 1. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 06 - Haba

6:15
Ulang kaji tentang topik Haba dalam bab 7 Tingkatan 1. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 07 - Dunia Melalui Deria Kita

5:18
Ulang kaji tentang topik Dunia Melalui Deria Kita dalam bab 1 Tingkatan 2. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 08 - Nutrisi

5:9
Ulang kaji tentang topik Nutrisi dalam bab 2 Tingkatan 2. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 09 - BiodiversitiSaling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan Persekitaran

5:34
Ulang kaji tentang topik Biodiversiti dalam bab 3 dan bab 4, Tingkatan 1 - Saling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan Persekitaran. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 10 - Air Dan Larutan

4:43
Ulang kaji tentang topik Air dan Larutan dalam bab 5 Tingkatan 2. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 11 - Tekanan Udara

5:22
Ulang kaji tentang topik Tekanan Udara dalam bab 6 Tingkatan 2. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 12 - Dinamik

5:2
Ulang kaji tentang topik Dinamik dalam bab 7 Tingkatan 2. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 13 - Sokongan dan Gerakan Stabiliti

5:57
Ulang kaji tentang topik Sokongan, Gerakan dan Stabiliti dalam bab 8 dan 9 Tingkatan 2. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 14 - Mesin Ringkas

5:17
Ulang kaji tentang topik Mesin Ringkas dalam bab 10 Tingkatan 2. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 15 - RespirasiPeredaran Darah dan Pengangkutan

5:32
Ulang kaji tentang topik Respirasi dan topik Peredaran Darah dan Pengangkutan dalam bab 1 dan 2 Tingkatan 3. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 16 - Perkumuhan

5:48
Ulang kaji tentang topik Perkumuhan dalam bab 3 Tingkatan 3. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 17 - Pembiakan

5:29
Ulang kaji tentang topik Pembiakan dalam bab 4 Tingkatan 3. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 18 - Tanah dan Sumbernya

6:59
Ulang kaji tentang topik Tanah dan Sumbernya dalam bab 6 Tingkatan 3. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 19 - Keelektrikan

6:35
Ulang kaji tentang topik Keelektrikan dalam bab 7 Tingkatan 3. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

Ep 20 - Penjanaan Elektrik

6:37
Ulang kaji tentang topik Penjanaan Elektrik dalam bab 8 Tingkatan 3. Turut merangkumi contoh soalan, tip penting dan huraian jawapan.

0:0