Anda ada 0 maklumat baru
+
Bahasa Melayu Video

Ulang kaji dengan video Bahasa Melayu

Ep 01 - Pemilihan Kata - Kata Tunggal dan Kata Terbitan

4:45
Ulang kaji tentang Kata Tunggal dan Kata Terbitan serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 02 - Pemilihan Kata - Kata Majmuk dan Kata Ganda

4:50
Ulang kaji tentang Kata Majmuk dan Kata Ganda serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 03 - Pemilihan Kata - Penggolongan Kata

4:27
Ulang kaji tentang Penggolongan Kata yang merangkumi Kata Nama, Kata Kerja dan Kata Adjektif serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 04 - Pemilihan Kata - Kata Tugas

4:45
Ulang kaji tentang Kata Tugas serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 05 - Kesalahan Frasa - Frasa Nama

4:32
Ulang kaji tentang Frasa Nama serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 06 - Kesalahan Frasa - Frasa Kerja

4:58
Ulang kaji tentang Frasa Kerja serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 07 - Kesalahan Frasa - Frasa Adjektif

4:57
Ulang kaji tentang Frasa Adjektif dan Sendi Nama serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 08 - Kesalahan Frasa - Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama

4:45
Ulang kaji tentang Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 09 - Pilih Ayat Yang Betul - Ayat Tergantung

4:47
Ulang kaji tentang Kata Jamak dan Kata Imbuhan serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 10 - Pilih Ayat Yang Betul - Ayat Tergantung

4:37
Ulang kaji tentang Ayat Tergantung serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 11 - Peribahasa - Perbezaan Antara Simpulan Bahasa, Perumpamaan, Bidalan, Pepatah dan Perbilangan

4:37
Ulang kaji tentang Peribahasa dan Perbezaan Antara Simpulan Bahasa, Perumpamaan, Bidalan, Pepatah dan Perbilangan serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 12 - Komsas: Cerpen dan Drama

4:50
Ulang kaji tentang Cerpen dan Drama serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 13 - Komsas: Prosa Bentuk Traditional

4:41
Ulang kaji tentang Prosa Bentuk Traditional yang berbentuk Lagenda, Mitos dan Cerita Rakyat serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 14 - Komsas: Pantun - Kesalahan Lazim Bhg.I

4:55
Ulang kaji tentang aspek yang dikaji dalam pantun serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 15 - Komsas: Pantun - Kesalahan Lazim Bhg.II

4:50
Ulang kaji tentang aspek yang dikaji dalam pantun serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 16 - Komsas: Puisi - Kesalahan Lazim Bhg.I

4:59
Ulang kaji tentang aspek yang dikaji dalam syair, gurindam serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 17 - Komsas: Puisi - Kesalahan Lazim Bhg.II

4:59
Ulang kaji tentang aspek yang dikaji dalam syair, gurindam serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 18 - Teknik TKF Bhg.I

4:59
Pelajari bagaimana menghasilkan karangan yang bagus melalui teknik TKF tentang aspek yang dikaji dalam syair, gurindam serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 19 - Teknik TKF Bhg.II

4:55
Pelajari bagaimana menghasilkan karangan yang bagus melalui teknik TKF tentang aspek yang dikaji dalam syair, gurindam serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 20 - Ulasan - Kesalahan Lazim

4:29
Pelajari bagaimana menulis ulasan berdasarkan gambar serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 21 - Esei - Kesalahan Lazim Bhg.I

4:28
Pelajari elemen penting yang diperlukan sebelum menulis esei serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 22 - Esei - Kesalahan Lazim Bhg.II

4:54
Pelajari elemen penting yang diperlukan untuk perenggan pendahuluan dalam sesebuah karangan serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 23 - Esei - Kesalahan Lazim Bhg.III

4:23
Pelajari elemen penting yang diperlukan untuk perenggan pendahuluan dalam sesebuah karangan serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 24 - Karangan Laporan - Kesalahan Lazim

4:51
Pelajari bagaimana menghasilkan karangan laporan yang bagus serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 25 - Karangan Rencana – Kesalahan Lazim

4:49
Pelajari bagaimana menghasilkan karangan rencana yang bagus serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 26 - Karangan Perbincangan – Kesalahan Lazim

4:51
Pelajari bagaimana menghasilkan karangan jenis perbincangan, pendapat dan pengalaman yang bagus serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 27 - Karangan Fiksyen – Kesalahan Lazim

4:53
Pelajari bagaimana menghasilkan karangan fiksyen yang bagus serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan olehpelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 28 - Karangan Fiksyen dan Peribahasa – Kesalahan Lazim

4:58
Pelajari bagaimana menghasilkan karangan fiksyen dan karangan berdasarkan peribahasa yang bagus serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan olehpelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 29 - Novel - Elemen dan Kesalahan Lazim Bhg.I

4:57
Ulang kaji elemen-elemen dalam novel Tingkatan Tiga serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan olehpelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 30 - Novel - Elemen dan Kesalahan Lazim Bhg.II

4:46
Ulang kaji elemen-elemen dalam novel Tingkatan Tiga serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan olehpelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 31 - Novel - Elemen dan Kesalahan Lazim Bhg.III

4:55
Ulang kaji elemen-elemen dalam novel Tingkatan Tiga serta kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

Ep 32 - Novel - Elemen dan Kesalahan Lazim Bhg.IV

4:58
Ulang kaji tentang cara-cara menganalisis cerita dalam novel Tingkatan Tiga serta ketahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Turut mengandungi contoh soalan, huraian jawapan dan tip-tip penting.

0:0