Anda ada 0 maklumat baru
+
Artikel

Perbezaan antara PT3 and PMR

Bahasa Melayu

PMR
 • Sistem pemarkahan dalam bentuk peratus dan gred
 • Penilaian Lisan
 • Kefahaman Mendengar
PT3
 • Sistem pemarkahan dalam bentuk band dan gred
 • Penilaian Bertulis
 • Ujian Praktikal
 • Kajian Kes

Bahasa Inggeris

PMR
 • Sistem pemarkahan dalam bentuk peratus dan gred
 • 60 soalan pelbagai pilihan
PT3
 • Sistem pemarkahan dalam bentuk band dan gred
 • Penilaian Bertulis
 • Ujian Praktikal
 • Kajian Kes

Sains, Matematik, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup, Bahasa Arab,
Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Iban, Bahasa Kadazan

PMR
 • Sistem pemarkahan dalam bentuk peratus dan gred
 • Kertas I
 • Kertas II
 • Soalan Pelbagai Pilihan untuk subjek tertentu (Sains/Matematik)
PT3
 • Sistem pemarkahan dalam bentuk band dan gred
 • Penilaian Bertulis

Sejarah, Geografi

PMR
 • Sistem pemarkahan dalam bentuk peratus dan gred
 • 60 soalan pelbagai pilihan
PT3
 • Sistem pemarkahan dalam bentuk band dan gred
 • Penilaian Bertulis
 • Ujian Praktikal
 • Kajian Kes